Vakcentrum en FANed presenteren nieuwe franchise gedragscode

Het Vakcentrum en FANed hebben een Nederlandse franchise gedragscode opgesteld en deze aangeboden aan de minister van Economische Zaken Henk Kamp. Deze uitgebalanceerde code is opgesteld in samenwerking en in samenspraak met FANed en franchisedeskundigen. Het Vakcentrum en FANed handhaven het standpunt dat wetgeving onverkort noodzakelijk is tot het moment dat er een alternatief is afgesproken dat minstens gelijkwaardig is én werkt.

De Nederlandse Franchise Gedragscode code is gebaseerd op de in 1972 door de Europese Franchise Federatie opgestelde Europese Erecode Inzake Franchising. Deze erecode is aangevuld met het normenkader goede samenwerking franchisegevers-franchischenemers zoals opgesteld door het Vakcentrum en FANed, het Nederlandse chapter van de NFV en enkele aanvullingen afkomstig uit jurisprudentie.

Free-riders
Een gemeenschappelijk punt in het overleg tussen franchisegevers, franchisenemers en het ministerie was dat er een modus gevonden moet worden voor het betrekken van free-riders. Dit zijn franchisegevers die niet aangesloten zijn bij de NFV, waardoor binding aan de Code in feite niet haalbaar is. Het Vakcentrum is van mening dat de steun van minister Kamp op dit punt onontbeerlijk is. De minister is dan ook verzocht zich actief in te zetten voor een wettelijke verplichtstelling tot naleving van deze code. Zonder deze steun blijft de voorkeur voor volledige wetgeving.

Geschillenbeslechting
Het Vakcentrum en FANed zijn van mening, na een lange discussie en onderzoek naar oplossingen ook in het buitenland, dat voor de geschillenbeslechting het beste aansluiting gevonden kan worden bij art 96 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit houdt in dat er een gezamenlijk in te zetten bindende adviesprocedure bij de kantonrechter moet komen.

Basis
Zowel het Vakcentrum als FANed zijn van mening hiermee een zeer evenwichtige Code te hebben aangeleverd die een goede basis vormt voor een gezamenlijk gesprek. Daarnaast levert zij met het aanbieden van de franchise gedragscode een bijdrage aan het spoedig afronden van een zeer belangrijk traject in het belang van franchising.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s