Reactie FANed op de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code (NFC)

FANed streeft naar een gelijk speelveld tussen franchisegever en franchisenemer. De consultatieversie van de code die voorligt is een belangrijke stap om dat gelijk speelveld te bewerkstelligen. FANed staat dan ook positief tegenover de consultatieversie NFC. De consultatieversie roept ook enkele vragen op. Belangrijk element is de borging van de code. Free riders moeten worden voorkomen. De enige mogelijkheid die FANed dan ook ziet om hiervoor te zorgen is een wettelijke borging. Een ‘wettelijk haakje’ is cruciaal.

In hoofdstuk 3 lijkt de informatieplicht van de franchisegever beperkt door de woorden “voor
zover van toepassing” en “indien beschikbaar”. Van belang hierbij is dat hier geen subjectieve mogelijkheid wordt bedoeld, maar een objectieve redelijkheidstoets. Dus als de franchisegever in redelijkheid kan presteren, moet dat ook. Van de geheimhoudingsplicht zou de franchisevereniging moeten worden uitgezonderd. Onduidelijk is hoe de code anticipeert op de activiteiten van de franchisegever op andere terreinen. In hoeverre plukt de franchisenemers daarvan de lasten cq. vruchten? Hoe wordt daar mee omgegaan? In de code dienen hiervoor richtlijnen over te worden opgenomen. Belangrijk is ook dat goed geregeld wordt hoe in het licht van deze code omgegaan moet worden met de huidige contracten en convenanten. De contracten en convenanten moeten aangepast worden. Zal er sprake zijn van een overgangstermijn? Er moet ook ruimte zijn om de code periodiek te actualiseren en aan te passen aan de ontwikkelingen waarbinnen de code nu nog geen rekening mee (kon) worden gehouden. Veranderingen worden hierdoor geborgd. Een gremium waarbij zowel franchisegever als -nemer aan zijn gebonden kan bij deze periodieke actualisatie een rol spelen.

Cruciaal is dat er binnen dat gremium een evenwichtige situatie bestaat en dat afgevaardigden van franchisegevers- en franchisenemers aantoonbaar geen dubbele belangen hebben! Dit geldt ook voor geassocieerden die een rol in dit gremium zouden kunnen gaan spelen. Dit gremium zou ook een rol kunnen spelen wanneer er in het traject dat nu nog loopt gedacht wordt aan een eerste geschillenbeslechting. FANed begrijpt dat de code is opgesteld door een afvaardiging van franchisenemers en -gevers en dat het daardoor geen code is waar alleen het stempel franchisenemer cq. franchisegever op kan worden gezet. De code is een compromis, maar daarmee wel zoveel mogelijk in evenwicht met de wederzijdse belangen. Belangrijk is dat er een code ligt die volledig is en waarop door eenieder een beroep kan worden gedaan. De urgentie van de implementatie van een code (inclusief wettelijk haakje) binnen franchiseland is van dien aard dat zo snel mogelijk het traject van implementatie dient te worden ingezet. Wanneer gewacht wordt op volledige uitkristallisatie zullen nog vele jaren volgen van discussie, maar ook wantoestanden en ook dan nog zal na implementatie de discussie andermaal oplaaien. Vertraging van dit traject is dan ook ongewenst! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s