FANed wil spoedige invoering NFC

FANed – FANed wil spoedige invoering NFC De Nederlandse Franchise Code (NFC) moet snel worden ingevoerd. Dat vindt FANed, de alliantie van franchisenemersverenigingen uit verschillende sectoren en branches, op basis van de reactiesdie op de consultatieversie van de NFC zijn binnengekomen. Gezien het grote aantal positieve reacties van franchisenemers is het duidelijk dat de totstandkoming van regels die de franchiserelatie verbeteren hoog op de agenda staat.  De NFC moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, aldus FANed.

De consultatieversie van de NFC werd op dinsdag 16 juni gepresenteerd. Tijdens de consultatieperiode kwamen ruim 150 reacties binnen bij de schrijfgroep. FANed is zeer tevreden met de vele reacties van of namens franchisenemers; ook uit andere branches. FANed is van mening dat de NFC de is basis voor een gezonde toekomst voor franchising in ons land. Daarom moet de NFC snel gerealiseerd en ingevoerd worden.

De NFC bevat tal van belangrijke spelregels voor zowel franchisenemers als franchisegevers. Zo biedt de NFC bescherming in de precontractuele fase, is er een brede interpretatie van het begrip ‘franchise’ en komt er een verbod op het opleggen van eenzijdige wijzigingen. In de toelichting van de NFC zijn, waar van toepassing, typische voorbeelden uit diverse sectoren ter illustratie opgenomen. Al met al heeft de schrijfcommissie een goede balans gevonden tussen de rechten en plichten van zowel franchisenemers als franchisegevers.

Donderdag 3 september wordt het net opgehaald en een laatste verduidelijking gegeven. Daarna is het aan de schrijfcommissie om op basis van de consultatieversie een definitieve NFC vast te leggen en zo snel mogelijk het implementatietraject te starten. Deze presentatie wordt in het najaar verwacht.

Reacties
Het overgrote deel van de binnengekomen reacties is positief. Deze positieve reacties zijn onder andere afkomstig van franchisenemers, franchisenemersverenigingen, brancheorganisaties en enkele franchisegevers. Zij staan achter de voorgestelde NFC en geven veelvuldig aan dat het de hoogste tijd is dat er goede afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten vooral een wettelijke verankering krijgen om free ridership te voorkomen.

FANed heeft ook met grote belangstelling kennis genomen van de reacties van de franchisegevers. Interessant is het onderscheid tussen de reacties die de NFC te vaag en te weinig sturend vinden en de reacties die juist de NFC te dwingend vinden. Veelvuldig wordt door franchisegevers gewezen op de onbalans die gaat ontstaan tussen verplichtingen van franchisegevers en  franchisenemers. De bedoeling van de NFC is juist om de huidige onbalans weg te nemen. FANed is blij met het nieuwe evenwicht.

Franchisegevers verwijzen in hun bezwaren onder meer naar regels omtrent het gebruik van consumentendata door franchisenemers en het onder de franchiseformule brengen van e-commerce. Andere bezwaren die franchisegevers maken liggen op het vlak van de bepalingen in de NFC betreffende controle op het conditiestelsel. Sommigen maken bezwaar tegen gedegen overleg met franchisenemers, of hebben zelfs moeite om bij startende ondernemers aan te geven wie reeds franchisenemers zijn. Opgeworpen bezwaren zijn ook gericht op het feit dat op redelijke gronden een verlenging van het contract niet geweigerd mag worden. Franchisegevers hebben daarnaast ook moeite met de gestelde breedte van de definitie ‘franchise’. De NFC is namelijk van toepassing op alle contracten die franchise regelen, ook al heeft het een andere naam zoals huurovereenkomst of side letter. De brede definitie doet volgens FANed recht aan de werkelijkheid. Zo worden in de praktijk veel overeenkomsten naast de franchiseovereenkomst aangeboden met aanvullende bepalingen.

Betere regeling
Franchisegevers zien het dwingende karakter van de NFC als belemmering. De contractsvrijheid – zo wordt door franchisegevers aangegeven – komt hierdoor op de tocht te staan. FANed is van mening dat door deze code, de vrijheid om met wie dan ook een contract af te sluiten niet op de tocht komt te staan. Maar als je een relatie aangaat, dan worden afspraken tussen franchisenemers en franchisegevers juist beter geregeld door de NFC.

Borging NFC noodzakelijk
Het is van wezenlijk belang dat de NFC, na invoering  wordt geborgd. De code dient nageleefd te worden en het moet onmogelijk worden gemaakt om – voor welke partij dan ook – zich aan de code te kunnen onttrekken. Hiervoor is wettelijke ondersteuning nodig. Natuurlijk moet de toepassing van de NFC zo snel mogelijk als vast element in de individuele contracten worden opgenomen. Implementatie van de NFC moet zo snel mogelijk plaatsvinden.  

Klik hier voor de reacties op de consultatieversie NFC
Klik hier voor de toelichting van de schrijfcommissie
Klik hier voor de consultatieversie NFC

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s