Franchise mooi samenwerkingsmodel, maar moet goed geregeld

Op uitnodiging van FANed kwam dinsdag 7 februari een grote groep franchisenemersverenigingen uit zeer uiteenlopende detailhandelsbranches bijeen om bijgepraat te worden over de actuele ontwikkelingen.

Vanzelfsprekend werd veel aandacht besteed aan de Nederlandse Franchise Code (NFC) en de implementatie daarvan. Verder werd nog ingegaan op de rol en positie van franchisenemersverenigingen en recente berichten uit het Europees Parlement.

Eerste toepassingen NFC succesvol 
Vooruitlopend op de wettelijke verankering kan de NFC al goed worden toegepast in overeenkomsten tussen franchisegevers en franchisenemers, dat stelden vertegenwoordigers van de formules Expert en The Read Shop. Beide formules zijn al ver met het aanpassen van de formuleovereenkomst aan de NFC. Zij deelden hun ervaringen met overige aanwezige franchisenemers.

Marc Boers, Expert: “Bij het updaten van de franchiseovereenkomst bleek dat deze toch niet geheel overeenkwam met de NFC, terwijl die verwachting er wel lag. Bestuur en directie zijn overeengekomen de geconstateerde verschillen aan te passen zodat de formuleovereenkomst wél past binnen de NFC. Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft het proces deskundig begeleid. De nieuwe formuleovereenkomst wordt naar verwachting binnenkort algemeen van toepassing verklaard.”

Boers geeft aan dat de NFC niet leidt tot meer administratieve lasten of een hogere regeldruk. “Na voltooiing van het proces, levert het zelfs efficiencyvoordelen op. (Aspirant-)franchisenemers zijn in de nieuwe situatie beter in staat de formuleovereenkomst te toetsen. Voor franchisegevers geldt dat een formuleovereenkomst opgesteld volgens de NFC ingezet kan worden als verkoopinstrument.”

Handboek en statuten bij de tijd
Ook The Read Shop maakte zijn convenant tussen franchisegever en franchisenemer “NFC-proof”. Huub Winkler vertelt: “Er komt heel wat bij kijken bij het implementeren van de NFC, maar er is een goed resultaat uitgekomen. Bovendien heeft het werken volgens de NFC er toe geleid dat we gelijk ook ons handboek en de statuten hebben geactualiseerd.” Bij The Read Shop zijn er bijvoorbeeld passende afspraken gemaakt over het eigendom van klantgegevens en de online-activiteiten.

Beide ondernemers geven aan dat een modelovereenkomst zou helpen als richtlijn bij het implementeren van de NFC.

Positie franchisenemersvereniging goed waarborgen
Het is van groot belang de positie van de franchisenemersvereniging goed te borgen zo werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Over het algemeen is in een franchiseovereenkomst opgenomen dat de franchisenemer automatisch lid wordt van de franchisenemersvereniging. Daarmee is echter nog niet gezegd dat die voldoende invloed heeft op het beleid. Om effectief op te kunnen treden moet heel helder zijn wat de mogelijkheden en bevoegdheden van de vereniging zijn. “Is er sprake van adviesrecht of van instemmingsrecht, en op welke onderwerpen dan?” Ook vanuit dit oogpunt is het voor franchisenemers van belang om nu al aan te dringen op toepassing van de NFC en niet te wachten op de wettelijke verankering.

Goede voorlichting verplicht
Steun uit onverwachte hoek kwam van de Fraudehelpdesk. Onder het motto ‘Werving van franchisenemers is ook acquisitie’ werd aangegeven dat de verplichting om aspirant-franchisenemers goed voor te lichten ook ondersteund wordt door de Wet op de Acquisitiefraude. Op basis van deze wet mogen van franchisegevers goede voorlichting en goede prognoses verwacht worden. “Sterker nog, de bewijslast is juist bij deze wetgeving omgedraaid. Het is aan de acquisiteur om te bewijzen volledige en transparante informatie verstrekt te hebben.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s