NFC snel invoeren om positie franchisenemers te versterken (Rondetafelgesprek Tweede Kamer over franchisecode)

Er moet snel worden ingegrepen om de positie van franchisenemers te verbeteren, dat was het beeld dat ontstond tijdens het rondetafelgesprek over de Nederlandse Franchise Code. Het rondetafelgesprek werd georganiseerd door de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het initiatief van minister Kamp om de Nederlandse Franchise Code een wettelijke basis te geven wilden de kamerleden zicht krijgen op het belang van de franchisecode.

De kamercommissie ging in drie blokken in gesprek met franchisegevers, franchisenemers en deskundigen. In het blok franchisenemers spraken Hans van Well, Jumbo-ondernemer en voorzitter van FANed en Vakcentrumlid Fred van Herk (Albert Heijn franchisenemer). Patricia Hoogstraaten, directeur Vakcentrum, kwam aan het woord in het blok ‘deskundigen’.

Franchisecode onderhandelingsresultaat

Fred van Herk benadrukte dat de NFC zoals die er nu ligt het resultaat is van een langdurig overleg tussen franchisenemers en franchisegevers. ”Beide partijen hebben daarbij water in de wijn gedaan.”
Alle deskundigen waren het er tijdens de hoorzitting over eens dat de NFC de positie van de franchisenemers versterkt.

Regels zijn logisch en terecht

Hans van Well, benadrukte als voorzitter van FANed, de noodzaak om te komen tot een wettelijk verankering van de NFC; “De NFC zorgt er in ieder geval voor dat de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer in balans komt. De NFC legt simpelweg een aantal zaken gewoon goed vast. Daar hebben franchisegevers en franchisenemers lang over onderhandeld. De regels die er in staan zijn in onze ogen eigenlijk logisch en terecht.

Zoals een reglement van overleg waarin duidelijk staat hoe besluitvorming tot stand kan komen en wat dan de rol en bevoegdheden van een franchisenemersvereniging kunnen zijn; transparante afspraken maken over bijvoorbeeld hoe om te gaan met (consumenten)data en e-commerce en het verstrekken van betrouwbare cijfers.”

Er wordt wel samen gewonnen, maar niet samen verloren
Hans van Well, FANed

NFC staat innovatie niet in de weg

Dat de NFC innovatie in de weg zou staan, zoals franchisegevers aangeven, is volgens Patricia Hoogstraaten onzin. “De NFC laat onverlet dat franchisegevers ook andere belangen kunnen hebben. De NFC geeft maar één beperking: de franchisegever mag zijn eigen franchisenemers, waarmee hij een relatie is aangegaan, niet direct beconcurreren. Maar als je een goed onderbouwd idee hebt, denkt de franchisenemers­vereniging natuurlijk mee.”

De ballenbak is uitgevonden door een franchisenemer
Attje Kuiken, PvdA

Nieuwe ontwikkelingen goed inpasbaar

Door niet alles in een wet te regelen, maar de NFC wettelijk te verankeren kunnen toekomstige ontwikkelingen snel worden ingepast. Daarvoor zijn dan geen wetswijzig­ingen nodig. “De sector kan nieuwe ontwikkelingen via zelfregulering doorvoeren’ aldus Hoogstraaten.

Door het ‘pas-toe, leg uit principe’ van de NFC kunnen franchisegevers­ bovendien afspraken op maat maken­.”

Zelfs MKB-Nederland is er achter gaan staan, dat is uniek
Dion Graus, PVV

Nu doorpakken

Volgens de franchisenemers is het dan ook zaak nu door te pakken. “Dat franchisegevers steeds opnieuw het proces ter discussie stellen is frustrerend. Er is een aantal keren overleg geweest tussen franchisegevers en franchisenemers en tijdens dit overleg zijn geen concrete bezwaren tegen de NFC naar voren gebracht. Om nu de discussie die is gevoerd over te doen lijkt steeds meer op uitstel gedrag, mogelijk afstelgedrag. Dit is voor franchisenemers niet acceptabel, zo stelde Van Well.

Hoogstraaten benadrukte dit nog eens: “al in 2014 hebben we hier in deze zaal gesproken over de misstanden in franchising. We constateerden toen dat franchising een goed model is als de samenwerking goed wordt geregeld. We hebben nu een NFC die daar invulling aan kan geven. Het is zaak dat de wettelijke verankering daarvan snel wordt doorgezet.”

Bij het rondetafelgesprek waren­ de volgende Kamerleden ­aanwezig:

  • Erik Ziengs (VVD) voorzitter
  • Dion Graus (PVV)
  • Attje Kuiken (PvdA)
  • Elbert Dijkgraaf (SGP)
  • Maarten Hijink (SP)
  • Joba Berg-Jansen (CDA)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s