Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise

FANed – Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Franchise van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Het wetsvoorstel moet de positie van franchisenemers versterken. 

FANed is blij at het wetsvoorstel nog voor de zomer aan de Raad van State is gestuurd. Staatssecretaris Keijzer probeert echt haast te maken met dit dossier, zo blijkt. Dat is ook nodig. De positie van franchisenemers verdient een versteviging.

De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland zo stelt het Ministerie Van Economische Zaken en Klimaat in het persbericht waarin wordt gemeld dat het wetsvoorstel aan de Raad van State wordt voorgelegd.

Het ministerie vervolgt: “In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers”.

Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd.

Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen.

Staatssecretaris Keijzer: “Ik ben blij dat het wetsvoorstel nu bij de Raad van State ligt zodat ik het nog voor eind van dit jaar naar de Tweede Kamer kan sturen. Dit wetsvoorstel is noodzakelijk om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden en zo de machtsbalans tussen franchisegevers en franchisenemers te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers.”

Minister Dekker: ‘Als franchisenemers én franchisegevers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. Dit stimuleert het zaken doen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie.”

Een voorontwerp van wet is in januari in consultatie gegaan en er zijn 570 reacties opgekomen. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel voor het eind van het jaar naar de kamer. Het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij de indiening in de Tweede Kamer.

Vier onderdelen

In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:

  • De precontractuele uitwisseling van informatie.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s