Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise

FANed - Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Franchise van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Het wetsvoorstel moet de positie van franchisenemers versterken.  FANed is blij at het wetsvoorstel nog voor de zomer aan de Raad van State is … Meer lezen over Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise

FANED dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering franchisewet

FANed dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering Franchisewet In de reactie op het concept-wetsvoorstel geeft FANed aan dat de discussie om te komen tot regelgeving al te lang geduurd heeft. Spoedige invoering van de Franchisewet is gewenst. FANed geeft daarbij nog wel suggesties ter verbetering. Het wetsvoorstel levert een belangrijke bijdrage aan een evenwichtigere … Meer lezen over FANED dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering franchisewet

Steun het wetsvoorstel, Reageer uiterlijk 31 januari

FASteun het wetsvoorstel Franchise: Reageer uiterlijk 31 januari Het wetsvoorstel Franchise is gepubliceerd voor internetconsultatie. Laat blijken dat deze wet hard nodig is voor de verbetering van de positie van de franchisenemers. Dit voorstel ondersteunen kan tot uiterlijk 31 januari. U kunt u steun voor het wetsvoorstel laten blijken via http://www.internetconsultatie.nl/wet_franchise. Daar kunt u ook … Meer lezen over Steun het wetsvoorstel, Reageer uiterlijk 31 januari

Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemers en franchisenemersverenigingen

Het wetsvoorstel franchise dat deze week is gepubliceerd, biedt volgens FANed een versterking van de positie van de franchisenemers en de franchisenemers verenigingen. FANed leest in het wetsvoorstel dat franchisenemersverengiingen een sterkere positie krijgen. Het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers is een van de vier elementie die volgens staatssecretaris Mona Keijzer van EZK … Meer lezen over Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemers en franchisenemersverenigingen

Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, kiest voor een wettelijke regeling franchise

Op 23 mei legde Staatssecretaris Mona Keijzer in een schrijven aan de Tweede Kamer uit op welke wijze zij de positie van de franchisenemers wenst te versterken. Dat moet dit najaar leiden tot de presentatie van een wetsvoorstel, dat volgens Keijzer ‘effectief, onbehoorlijke handelspraktijken tegengaat’.   Er komt in ieder geval wetgeving voor de precontractuele fase, … Meer lezen over Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, kiest voor een wettelijke regeling franchise