Doelstelling

FANed heeft ten doel:

  • Het tot stand brengen van een gelijkwaardig speelveld tussen franchisenemers en franchisegevers, te bereiken onder andere middels lobby voor introductie/aanpassing franchise specifieke regelgeving op nationaal en Europees niveau.
     
  • Het onderhouden en bevorderen van contacten met en tussen franchisenemers- en detaillistenverenigingen en andere instellingen middels het opzetten van overlegplatformen.
Advertentie