Franchiseraad

De Franchiseraad is een overlegorgaan waarin zowel de franchisegever als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. In de praktijk wordt de naam franchiseraad niet gebruikt, maar wordt gesproken van franchiseoverleg.

Het is voor een franchisegever niet verplicht om een dergelijk overleg aan te gaan. Maar zodra de formule begint de groeien is het praktischer om met een aantal afgevaardigden van de franchisenemers om de tafel te gaan zitten dan met alle franchisenemers. In de franchiseovereenkomst kan een bepaling worden opgenomen dat er vanaf een bepaald aantal franchisenemers een franchiseraad wordt opgericht.

Overleg met de franchiseraad is van belang voor de franchisegever om draagvlak te krijgen voor wijzigingen, maar ook om kennis te delen met als streven de formule te verbeteren. Voor franchisenemers is de franchiseraad van belang om invloed uit te oefenen op het beleid van de franchisegever en de kennis en de ervaring uit de praktijk te delen. Beide partijen moeten streven naar een goede samenwerking. Als er vertrouwen is binnen de franchiseraad kunnen hier veel zaken besproken worden. Echter: de franchiseraad heeft in het algemeen alleen een adviserende stem die niet bindend is, tenzij van tevoren andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een convenant.

Gebruikelijk wordt er een franchisereglement gemaakt voor de franchiseraad. Hierin wordt vastgelegd hoe vaak men bij elkaar komt, welke onderwerpen besproken worden en hoe de franchiseraad functioneert. Er bestaat geen verplichting voor franchisegever om een franchiseraad op te richten.

De bestuurders van de franchisenemersvereniging kunnen een mandaat hebben om namens alle franchisenemers te handelen richting franchisegevers

Advertentie