Wetgeving in voorbereiding

Franchising is een fantastische vorm van samenwerking. De kwaliteit van een formule en de kracht van een zelfstandige ondernemer komen erin samen. Om deze succesvolle manier van samenwerking te borgen, is echter wel een gelijk speelveld nodig tussen franchisenemer en franchisegever. Dit ontbreekt nog.

Wetgeving in voorbereiding

Toenmalig minister Kamp van EZ heeft het initiatief genomen om te komen tot een Nederlandse Franchise Code. Vervolgens heeft hij stappen gezet om deze code ook wettelijk te verankeren. Hij heeft dit initiatief destijds door het vallen van het kabinet niet af kunnen ronden.

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK werkt inmiddels aan een wetsvoorstel over Franchising. Dat voorstel biedt geen verankering voor de NFC. De door de staatssecretaris noodzakelijk geachte regelingen worden in een wet vastgelegd.

Het wetsvoorstel ligt thans ter advisering bij de Raad van State. Verwacht wordt dat de Raad voor Kerst haar advies aan de staatssecretaris uitbrengt.