AH-franchisenemer krijgt gelijk: gemeente mag geen potentiële kopers buitensluiten

Hoewel de Procureur Generaal (PG) van de Hoge Raad anders adviseerde, oordeelde de Hoge Raad deze week in het voordeel van een franchisenemer van Albert Heijn bij een geschil met de gemeente. De vraag was of een gemeente een perceel grond mocht verkopen aan een partij om er een supermarkt te vestigen, zonder andere geïnteresseerde … Lees verder AH-franchisenemer krijgt gelijk: gemeente mag geen potentiële kopers buitensluiten

Advertentie

Goodwill

Inleiding Vanaf 2023 moet de franchiseovereenkomst een goodwill-bepaling bevatten. Duidelijk moet zijn hoe de goodwill wordt bepaald die aan de franchisenemer wordt betaald bij verkoop aan de franchisegever. [1] Deze wettelijke regel blijft de gemoederen bezig houden. De reden is dat een eenduidige uitleg niet is gegeven. Dit leidt tot tenminste de onderstaande problematische standpunten: Goodwill … Lees verder Goodwill

Goodwill maar dan goed

Wij lazen onlangs over misverstanden bij interpretatie van de Wet Franchise als het gaat om de goodwill. Die zien wij ook. Goodwill is een belangrijk franchise-onderwerp. Daarom is het goed vraagstukken daarover onder de loep te nemen. Een eerste misverstand is de veronderstelling dat goodwill die aan de franchisegever toebehoort, dezelfde goodwill is die de … Lees verder Goodwill maar dan goed

Het precontractueel informatie document

Wettelijke informatieplicht franchisegever De Wet Franchise heeft een bewogen historie. Een bepaling die nagenoeg op volledig draagvlak kon rekenen, is de wettelijke verplichting voor de franchisegever om de aspirant-franchise­nemer tijdig te voorzien van bepaalde informatie van belang voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. De wetgever heeft ervoor gekozen om de informatie die voorafgaat aan de … Lees verder Het precontractueel informatie document

Het beschermen van knowhow door een non-concurrentiebeding

Met de totstandkoming van de Wet Franchise is het postcontractuele non-concurrentiebeding aan banden gelegd. Een postcontractueel non-concurrentiebeding moet onmisbaar zijn voor bescherming van de knowhow en is territoriaal en geografisch beperkt. Uit de Wet Franchise moet worden afgeleid dat knowhow een vereiste is voor het bestaan van een franchiseovereenkomst. Knowhow is de geheime, wezenlijke en … Lees verder Het beschermen van knowhow door een non-concurrentiebeding

Waarom starten met een franchisenemersvereniging?

Wat is het belang van een franchisenemersvereniging en wat levert het op? Als een franchisenemersvereniging goed georganiseerd is, dan heeft dit grote voordelen. Zeker met het oog op de Wet Franchise is het oprichten de moeite waard. Franchisenemers kunnen hun collectieve belangen georganiseerd laten behartigen, door de juiste mensen en met de juiste middelen. Met … Lees verder Waarom starten met een franchisenemersvereniging?

Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise

FANed - Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel Franchise van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Het wetsvoorstel moet de positie van franchisenemers versterken.  FANed is blij at het wetsvoorstel nog voor de zomer aan de Raad van State is … Lees verder Kabinet stemt in met wetsvoorstel Franchise

FANED dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering franchisewet

FANed dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering Franchisewet In de reactie op het concept-wetsvoorstel geeft FANed aan dat de discussie om te komen tot regelgeving al te lang geduurd heeft. Spoedige invoering van de Franchisewet is gewenst. FANed geeft daarbij nog wel suggesties ter verbetering. Het wetsvoorstel levert een belangrijke bijdrage aan een evenwichtigere … Lees verder FANED dringt bij internetconsultatie aan op spoedige invoering franchisewet