Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers (persbericht Vakcentrum)

FANed - Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers De Europese Erecode inzake Franchising uit 1972 is in juni 2016 aangepast en onlangs vastgesteld door de European Franchise Federation. De vernieuwde code is voor franchisenemers geen verbetering maar eerder een stap terug. De code is eenzijdig opgesteld door franchisegevers en doet in het geheel geen … Lees verder Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers (persbericht Vakcentrum)

Franchisenemersvereniging essentieel voor formule

FANed - Franchisenemersvereniging essentieel voor formule Franchisenemersverenigingen halen tegenwoordig in toenemende mate het nieuws, maar het werk van franchisenemersverenigingen zelf is meer dan het voeren van procedures of het dreigen daarmee. In een volwassen franchiserelatie is er niet of nauwelijks sprake van gerechtelijke strijd. Het werk van franchisenemersverenigingen gaat over studeren, overwegen en overleggen. Het … Lees verder Franchisenemersvereniging essentieel voor formule

Wettelijk traject Nederlandse Franchise Code (NFC)

Op woensdag 17 februari 2016 is de Nederlandse Franchise Code (NFC) door de schrijfcommissie aangeboden aan minister Kamp. Een mijlpaal. Tijdens de vergadering op 12 oktober van de Vaste Commissie voor Economische Zaken heeft minister Kamp bevestigd dat een wetgevingstraject in gang wordt gezet om de Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk te verankeren. Het streven … Lees verder Wettelijk traject Nederlandse Franchise Code (NFC)

Ministerie van Economische Zaken staat achter FANed

Het ministerie van Economische Zaken staat achter een actieve betrokkenheid van FANed bij de verdere implementatie van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Het ministerie heeft dit in een reactie op een verzoek van FANed laten weten. FANed voldoet ook aan alle voorwaarden om deze rol met verve op te pakken. De belangrijkste – en tevens … Lees verder Ministerie van Economische Zaken staat achter FANed

NFC doet recht aan evenwichtige positie van franchisenemers en -gevers

FANed verheugd met Nederlandse Franchise Code Den Haag, 17 februari 2016 - De Franchise Alliantie Nederland, kortweg FANed, is blij met de Nederlandse Franchise Code die op 17 februari aan minister Kamp (EZ) is overhandigd. Na een grote inspanning door zowel franchisenemers als franchisegevers is er een code ontwikkeld die recht doet aan een evenwichtige … Lees verder NFC doet recht aan evenwichtige positie van franchisenemers en -gevers

Schrijfcommissie intensiveert overleg met sector

Zoals bekend werkt de schrijfcommissie van de NFC toe naar de bekrachtiging van de franchisecode.  De reacties op de conceptcode worden verwerkt en bij de presentatie van de NFC zal op hoofdlijnen worden toegelicht welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Met het oog op het toekomstbestendig maken van de NFC heeft de schrijfcommissie ook nieuwe ontwikkelingen in de code verwerkt. … Lees verder Schrijfcommissie intensiveert overleg met sector

Voortgang rond Nederlandse Franchise Code

De schrijfcommissie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) zal vanaf nu, op deze website, regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang rond de Nederlandse Franchise Code. De schrijfcommissie bedankt nogmaals de deelnemers van het franchisedebat op 3 september. De opbrengst is zeer waardevol gebleken, met name voor de vormgeving van het verdere proces. Voor het schrijfproces … Lees verder Voortgang rond Nederlandse Franchise Code

Minister Kamp steunt onvoorwaardelijk NFC

Gisteren vond het consultatiedebat over de Nederlandse Franchise Code (NFC) plaats. De NFC zorgt voor meer evenwicht tussen franchisenemers en –gevers. FANed vindt het dan ook belangrijk dat de franchisecode er snel komt. Doel van het consultatiedebat was om met alle betrokkenen de laatste stappen te zetten richting een definitieve code. Tijdens het debat werd … Lees verder Minister Kamp steunt onvoorwaardelijk NFC

FANed wil spoedige invoering NFC

FANed - FANed wil spoedige invoering NFC De Nederlandse Franchise Code (NFC) moet snel worden ingevoerd. Dat vindt FANed, de alliantie van franchisenemersverenigingen uit verschillende sectoren en branches, op basis van de reactiesdie op de consultatieversie van de NFC zijn binnengekomen. Gezien het grote aantal positieve reacties van franchisenemers is het duidelijk dat de totstandkoming van … Lees verder FANed wil spoedige invoering NFC