Over FANed

FANed is een vereniging die streeft naar tenminste een gelijk speelveld tussen franchisegever en franchisenemer in de pre-, contractuele en beëindigingfase van de samenwerking.
FANed wenst dit te bereiken onder andere door lobby voor introductie van franchise specifieke regelgeving op nationaal en Europees niveau.

Wat moet er volgens FANed bij wet worden geregeld?

 1. Het wegnemen van knelpunten in de wetgeving op zowel nationaal als Europees niveau, zoals het concurrentiebeding na afloop van de overeenkomst en het verbod op multifranchising.
 2. Bescherming van de positie van de franchisenemer in de precontractuele fase, zoals in de USA, België, Litouwen, Spanje en Frankrijk.
 3. Bescherming van de positie van de franchisenemer in de contractuele fase. Mogelijke aandachtspunten die in de regelgeving opgenomen kunnen worden zijn (niet uitputtend):
  1. Concretisering van de verplichtingen van franchisegever zoals:Verplichting om correcte data, inclusief verdienmodel aan te leveren;
  2. Verplichting om ook tijdens de duur van de franchiseovereenkomst rekening te houden met gewijzigde omstandigheden en gerechtvaardigde belangen van franchisenemer;
  3. Redelijkheidstoets concurrentiebeding bij einde looptijd van de franchiseovereenkomst;
  4. Regeling van de aanbiedingsplicht door franchisenemer: indien aanwezig op basis van reële economische waarde. Tevens vervalt deze na 1 maand, indien de franchisegever niet of negatief reageert;
  5. Verbod voor franchisegever om consumentendata, verzameld in het bedrijf van franchisenemer, zonder instemming te gebruiken;
  6. Objectieve wervings- en afwijzingsrechten;
  7. Geen concurrerende activiteiten in marktgebied franchisenemer zonder tegenprestatie.
  8. Schriftelijkheidseis
 4. Een verplichting tot oprichting van een laagdrempelige toets- en klachtenregeling voor de franchisenemer.

Erecode
De Europese Erecode inzake Franchising, kortweg Erecode, biedt volgens FANed geen soelaas. Deze is opgesteld door de franchisegever zonder betrokkenheid van franchisenemers en wordt door franchisegevers noch door de rechter toegepast.

Het karakter van zowel een erecode als een geschillencommissie is vrijblijvend. Daarom is wetgeving absoluut noodzakelijk.

Advertentie