Over Franchising

Franchise is een businessmodel waarbij een ondernemer een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren. Het is een samenwerkingsvorm met afgebakende taken, rechten en verplichtingen, vastgelegd in een franchiseovereenkomst.

De franchisenemer en franchisegever zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de formule en deze samenwerking.  FANed is voorstander van goede franchisemodellen waar de MKB-ondernemer zich bij aan kan sluiten.

Het samenwerkingsmodel franchise komt voor in food en non-food detailhandel, horeca, dienstverlening en sinds enige jaren in de zorg.  Er zijn zo’n 750 franchiseformules actief in Nederland die gezamenlijk ongeveer 30.000 vestigingen hebben en een omzet realiseren van €30 miljard.

Advertentie